​Цілі земельної оцінки

Необхідність оцінки вартості земельної ділянки та підготовки звіту про оцінку землі може визначатися різними цілями.

Оцінка земельних ділянок для юридичних осіб зазвичай потрібно в наступних випадках:

- внесення земельної ділянки до статутного капіталу;

- відчуження землі;

- передача земельної ділянки в заставу або в довірче управління;

- переоцінка основних засобів організації;

- при виникненні суперечок,

а також в інших випадках, що виникають в рамках господарської діяльності організації.

Профессиональная оценка стоимости земли заказать по самой выгодной стоимости на сегодняшний день.

Фізичні особи за оцінкою земельної ділянки звертаються, як правило, у випадках:

- відчуження або придбання земельних ділянок;

- оформленні позики під заставу земельної ділянки;

- під час розподілу майна подружжя;

- при виникненні спадкових спорів;

- при наявності судового спору,

а також в інших випадках.

Оцінка ділянки в залежності від категорії земель

У Земельному кодексі закріплена певна категоризація землі в залежності від її цільового призначення. У зв'язку з цим землі різних категорій мають різну ринкову вартість.

Визначення категорії, до якої відноситься оцінюється земля - це первинне завдання оцінювача, яку потрібно вирішити ще на етапі підготовки договору на надання послуг з визначення вартості земельної ділянки.

Залежно від категорії землі прийнято виділяти:

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі поселень;

- землі промислового та іншого спеціального призначення;

- землі особливо охоронюваних територій і об'єктів;

- землі лісового фонду;

- землі водного фонду;

- землі запасу.

Залежно від того, чи є замовник юридичною або фізичною особою, а також від цілей оцінки для проведення оцінки вартості земельної ділянки будуть потрібні певні документи.

Необхідні документи для оцінки землі

Список документів, які будуть потрібні оцінювачу для поведінки оцінки земельної ділянки не залежить від категорії землі. Основні відмінності в переліку документів залежать від того, хто буде замовником проведення оцінки землі: організація або громадянин.

Документи, що надаються замовником - фізичною особою:

- правовстановлюючий документ (це може бути договір купівлі-продажу, договір дарування, договір передачі земельної ділянки у власність громадян, свідоцтво про право на спадщину і т. Д.);

- свідоцтво про державну реєстрацію права;

- кадастровий паспорт на ділянку;

- паспорт замовника;

- виписка з ЕГРП;

- відомості про поліпшення (якщо є) на земельній ділянці.

Copyright © . All Rights Reserved